Zo laat je emoties voor je werken en help je kinderen navigeren naar een leven vol zelfvertrouwen

Onzekerheid bij kinderen overwinnen

Onzekerheid is een veelvoorkomend probleem bij kinderen, die vaak al op jonge leeftijd worstelen met hun eigenwaarde. Dit kan hun potentieel beperken en hun ontwikkeling verstoren. Als ouder, begeleider of leraar heb je een cruciale rol in het ondersteunen van kinderen bij het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen en het overwinnen van emotionele obstakels.

Uit eigen ervaring weet ik hoe verlammend onzekerheid kan zijn. Het voelt als rijden met de handrem erop, terwijl je weet dat je meer kunt bereiken. Gedrag en patronen worden al vanaf jonge leeftijd gevormd, waardoor goede begeleiding essentieel is om kinderen in contact te houden met hun innerlijke waarden en hen te bevrijden van emotionele obstakels. Zo kunnen ze het leven leiden dat het beste bij hen past, vol geluk en levensvreugde.

Het belang van emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is de sleutel tot een gezonde ontwikkeling. Het helpt kinderen om zichzelf beter te begrijpen en op de juiste manier om te gaan met hun emoties. Helaas wordt emotionele intelligentie vaak over het hoofd gezien in het traditionele onderwijs, dat vooral gericht is op academische vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Dit kan leiden tot een gebrek aan emotioneel begrip en beheersing bij kinderen, wat op zijn beurt kan resulteren in mentale, psychische en gedragsproblemen.

Wanneer kinderen niet leren hoe ze hun emoties kunnen begrijpen en er mee om te gaan, raken ze vaak de verbinding met zichzelf kwijt. Dit kan leiden tot gevoelens van verwarring, angst en onzekerheid, die hun leven kunnen beïnvloeden. Het is dus van vitaal belang dat we kinderen leren hoe ze hun emoties kunnen begrijpen en verzorgen, zodat ze een sterk gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen.

Emotionele intelligentie: het fundament van welzijn

Emoties kunnen ons afsluiten of juist de weg wijzen naar onze krachtigste en waardevolste kwaliteiten. Maar wie leert ons om onze emoties te begrijpen en te verzorgen? We leren schoenstrikken, Engels en rekenen, maar zelden hoe we met emoties om moeten gaan. De angst om deze emoties te voelen en niet te weten hoe we ermee moeten omgaan, leidt tot vele mentale, psychische en gedragsproblemen.

Dit hoeft niet zo te zijn als we kinderen leren dat emoties niet eng zijn. Elke emotie komt ergens vandaan en heeft een verhaal. Door kinderen te leren ernaar te luisteren en er niet voor weg te lopen, ontdekken ze wie ze zijn, welke behoeftes ze hebben en hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. Hierdoor nemen psychische problematieken enorm af.

Onze maatschappij is echter nog niet zo ingericht om ons te ondersteunen en te begeleiden in emotionele intelligentie. Emoties worden vaak als zweverig bestempeld en het hoofd krijgt meer waarde toegekend. Beide zijn echter belangrijk. We zijn authentiek als hoofd, hart en gevoel in balans zijn en samenwerken.

Om ons emotioneel in balans te voelen, hebben we wel degelijk ons hoofd nodig. Het hoofd kan echter twee rollen innemen:

  1. Het ratio kan ons vanuit angst laten bewegen, waardoor we contact verliezen met ons hart en authentieke kracht.
  2. Ons hoofd kan samenwerken met onze emoties, door niet in angst te schieten maar juist ondersteunend en begeleidend te zijn. Het hoofd kan alles wat we voelen op een rijtje zetten, zodat we helder blijven zien waar we heen willen en wat goed voor ons is.

Het hart als verbinder

 Uit 23 jaar ervaring blijkt dat elke blokkade of pijn voortkomt uit het gevoel niet van waarde te zijn of niet toereikend te zijn. Als we dit blijven denken, sluiten we ons eigen hart en voelen we geen (zelf)liefde meer. Maar klopt het? Zijn we niet toereikend? Voldoen we niet?

Misschien in de ogen van anderen, maar ook de ander is op zoek naar eigenwaarde. Dus nee, het klopt niet dat je er niet toe doet en niet van waarde bent. Iedereen is in de basis gelijkwaardig en doet er toe!

Ons Spiegelboom-programma biedt tools om terug te keren naar de basis van wie je in oorsprong bent, zodat je dit weer kunt voelen. Ons hart wacht vol liefde tot je terugkeert en zelf ziet wie je bent. Ons hart veroordeelt onze emoties niet, maar is neutraal, luistert, begrijpt en draagt zorg voor je emoties, in plaats van ze af te wijzen.

Hoofd, hart en emoties in samenwerking

Hoofd, hart en emoties in samenwerking is de weg naar emotioneel welzijn en welbevinden. Dit resulteert in minder machtsstrijd, competitie, concurrentie, discriminatie, pestgedrag, agressie en criminaliteit. Waarom? Als we niet alleen weten, maar ook voelen dat we van waarde zijn en ertoe doen, hebben we het niet meer nodig om te strijden of boos te zijn. We zijn van gelijke waarde en onze plek is uniek. En zo hoort het te zijn.

Resultaten van emotionele intelligentie

Door te investeren in emotionele intelligentie creëren we meer respect, verbinding, acceptatie en harmonie in onszelf en daardoor ook meer in groepen, klassen en de maatschappij. Achter elke emotie schuilt een fundamentele vraag die terug te leiden is naar een existentiële pijler: “Draag ik bij? Ben ik van gelijke waarde als de ander?” Het antwoord luidt bevestigend: ja, eenieder is van gelijke waarde, maar zeker ook uniek!

Conclusie: de kracht van emotionele intelligentie

Het ontwikkelen van emotionele intelligentie bij kinderen is van cruciaal belang voor hun welzijn en toekomstige succes. Door hen te leren hun emoties te begrijpen en er mee om te gaan, helpen we hen om een gezond, evenwichtig en zelfverzekerd leven te leiden.

Want: Een “lastige” emotie heeft een liefdevolle intentie! Het is een wegwijzer om je naar je pure waardevolle kern te leiden en de leugens te wissen die je bent gaan geloven dat je er niet toe doet.

Daarom is de belangrijkste communicatie de communicatie met jezelf! Hoe meer we ontdekken wie we zelf zijn, hoe helderder en duidelijker we zijn naar anderen waardoor we samen op weg gaan om met elkaar gezonde relaties te creëren.

Samen verbindende communiceren: de sleutel tot gelijkwaardig contact

Communicatie is het middel om verbinding te behouden. Zonder oordeel communiceren zorgt voor ruimte waarin men eerder geneigd is om zijn verhaal te vertellen. Probeer het kind te helpen contact te maken met zijn emotie en dit gevoel onder woorden te brengen. De juiste vragen kunnen het kind ondersteunen om het gevoel helder te maken. Hij/zij zal zich gezien en gehoord voelen en daardoor begrepen.

Door samen te werken, te communiceren en elkaar te respecteren, creëren we een omgeving waarin iedereen kan groeien en bloeien. Emoties leren te begrijpen en helder te kunnen communiceren zorgt voor meer begrip en verbinding. Dat is de kracht van emotionele intelligentie en verbindende communicatie.

Presentatie van ons spiegelboom programma en de lancering van het nieuwe boek: Jouw gids naar gezonde relaties op 22 september 14.00u in het Pure Child huis

Super om je daar te ontmoeten en kennis te maken.

emotionele intelligentie
Foto van Wilga Zibel

Wilga Zibel

Gerelateerde artikelen

Ik ben Nathalie, 50 jaar en een alleenstaande mama van een flinke 13-jarige zoon.

Mijn leven is niet altijd even gemakkelijk geweest. Ik heb veel prachtige perioden gekend maar ook enorm veel diepe dalen ervaren.

Daardoor ben ik ook een vechter geworden, iemand die ondanks de uitdagingen of de diepten toch zal blijven vertrouwen dat het weer goed komt. Dus emotionele uitdagingen zijn niet vreemd voor mij.

Net door deze uitdagingen voel ik de nood om mij te verbinden aan zo’n prachtig hartsgedragen project. Een project waarin elk kind/volwassene de kans krijgt om te groeien binnen zichzelf. Het gevoel mag ervaren om van waarde te zijn en te voelen dat echte liefde en zelfliefde bestaat.

Iedereen verdient deze kans op aarde om thuis te komen in z’n eigen hart.

Er wordt zoveel aandacht besteed aan intelligentie en leren maar het is tijd dat er ruimte en mogelijkheden gecreëerd worden zodat de kinderen al vanaf jonge leeftijd mogen leren omgaan met emoties. Dat ze leren begrijpen en voelen wat ze nodig hebben.

Ik verbind mij dan ook met heel mijn hart aan dit prachtige project en hoop oprecht dat we met z’n allen de hemel op aarde mogen creëren.

Ik ben dan ook enorm dankbaar dat Wilga Zibel met kennis, kunde en haar pure hart, het talent en vooral ook het doorzettingsvermogen heeft, om voor deze noodzakelijke missie te blijven gaan.

Ik hoop dan ook dat mijn ondersteuning een effect mag hebben op het bereiken van haar grootste droom.

Een wereld creëren waar elk kind de liefde en warmte mag ontvangen vanuit pure onvoorwaardelijke liefde en een diep authentiek respect. Ook voor kinderen die geen thuis hebben, de oprichting van kinder(te)huizen met dit gedachtengoed als fundament.

Liefdevolle groet

Nathalie