Wij leren kinderen hun emoties begrijpen

Investeren in deze projecten is investeren in onze kinderen en de toekomstige kinderen.

Dit is ons verhaal

Het tekenmoment

Het gedachtengoed Colours of our Heart is wat Wilga zelf erg nodig had als kind, maar zeker ook als volwassenen.

Al meer dan 22 jaar begeleidt en ondersteunt zij als coach, trainster en mens veel volwassenen en kinderen om te ontdekken hoe ze kunnen leven vanuit hun eigenwaarden, zelfliefde en talenten.

Met deze stichting willen we alle kinderen bereiken.

 

Onze visie

Onze visie is een wereld waarin kinderen van waarde zijn en zich gewaardeerd voelen voor wie ze zijn. We willen een samenleving creëren waarin de nadruk ligt op verbinding, gelijkwaardigheid en begrip voor elkaar. We willen dat kinderen zichzelf en anderen begrijpen, en dat angst voor het leven afneemt. Het leven zou geen strijd moeten zijn, maar een avontuur vol respect en liefdevolle verbindingen.

Onze missie

Onze missie is om een veilige en liefdevolle plek te creëren voor kinderen. We geloven dat maatschappelijke problematieken zoals pestgedrag, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en concurrentie voortkomen uit het niet voelen van eigenwaarde en zelfliefde. Daarom willen we kinderen leren om emoties niet te vermijden, maar te begrijpen en te omarmen. We willen hen de vaardigheden aanleren om met emoties om te gaan en zo psychische problematieken te verminderen.

 

Onze waardes

  • Gelijkwaardigheid: We geloven dat alle kinderen gelijkwaardig zijn, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.
  • Liefde en zelfvertrouwen: We streven ernaar kinderen te helpen bij het ontwikkelen van liefde voor zichzelf en het opbouwen van zelfvertrouwen.
  • Emotionele intelligentie: We bevorderen het begrip van emoties en leren kinderen hoe ze ermee kunnen omgaan.
  • Preventie: We werken vanuit preventie om emotionele en psychische problematieken bij kinderen te verminderen.
  • Liefdevolle verbinding: We streven naar een samenleving gebaseerd op liefdevolle verbindingen tussen mensen.

Wat wij bieden

Met de Colours of our Heart Foundation bieden we kinderen ondersteuning, begeleiding en richting om een stevig fundament neer te zetten voor een volwaardig leven in deze wereld. We leren ze om hun leven vanuit kracht, liefde en zelfvertrouwen op te bouwen naast een ander. Wij koersen naar een samenleving die niet alleen de nadruk legt op ik & jij, maar op WIJ. Er is plaats voor ons allemaal, want we zijn allemaal gelijkwaardige maar wel unieke mensen. Maakt niet uit waar je wieg heeft gestaan, maakt niet uit welke huidskleur je hebt of welke geloofsovertuiging. Maakt niet uit hoeveel geld je op de bank hebt staan. De gemeenschappelijke deler is dat we allemaal er toe doen en van waarde zijn!

Play Video

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en om zoveel mogelijk preventief te gaan werken, zijn we bezig met een online tv-kanaal. Wilga Zibel heeft een serie kinderverhalen geschreven vanuit haar ervaringsdeskundigheid, met een authentieke levenswijsheid. Deze verhalen worden uitgewerkt in een animatieserie, zodat kinderen op een luchtige, speelse en humoristische manier een soort van gebruiksaanwijzing meekrijgen hoe ze met lastige menselijke thematieken en emoties om kunnen gaan.

Ook de natuur zal een belangrijke functie krijgen in elk verhaal om eveneens bewustwording te creëren voor de verbinding met de aarde en wat de aarde ons brengt. Daarnaast wordt er een anti-pest-programma gemaakt met acteurs.

Dit is ons team

Wilga Zibel

Wilga Zibel

Directeur
Ik ben de ontwikkelaar en oprichter van het gedachtengoed Colour of our Heart. Moeder van 2 dochters en oma van 3 kleinkinderen (de 4e is op komst). Mijn hart gaat uit naar de natuur omdat haar oerkracht ons terug bij ons zelf brengt. Ik ben avontuurlijk aangelegd en reis graag. Ik geniet met volle teugen van nieuwe projecten en initiatieven en spring dan vaak in het diepe. Achteraf denk ik dan pas na. Ik ontspan in de sauna en kan enorm genieten van een lekkere cappuccino of op zijn tijd een goed glas wijn.
Richard van Rijnsbergen

Richard van Rijnsbergen

Penningmeester
Hallo, ik ben Richard van Rijnsbergen, een trotse vader van drie kinderen en een gedreven ondernemer die altijd kijkt naar kansen en oplossingen. Ik ben van nature enthousiast en positief ingesteld, en ik geloof in de kracht van verbinding en inclusiviteit. Graag wil ik mijn persoonlijke missie en visie delen als ambassadeur van Stichting Colours of Our Heart.
Nathalie Nauwelaers

Nathalie Nauwelaers

Secretaris
Ik ben Nathalie, 50 jaar en een alleenstaande mama van een flinke 13-jarige zoon. Er wordt zoveel aandacht besteed aan intelligentie en leren maar het is tijd dat er ruimte en mogelijkheden gecreëerd worden zodat de kinderen al vanaf jonge leeftijd mogen leren omgaan met emoties. Dat ze leren begrijpen en voelen wat ze nodig hebben.
Lees meer

We richten ons op alle kinderen

Meestal krijgen de kinderen die gepest worden zorg aangeboden maar de pester en de meelopers zijn ook erg onzeker. In ons programma ondersteunen we elk kind naar gelijkwaardigheid.

Kinderen kunnen zich identificeren met de karakters en de “oplossingen” die we aanreiken. Zo leren ze hoe ze dat kunnen toepassen in hun eigen leven. Het is een bewustzijnsprogramma dat meteen ook laat zien hoe je het in de praktijk kunt toepassen.

Dankzij jouw bijdrage kunnen we zoveel mogelijk beeldmateriaal maken, zoals: de animatieserie met authentieke levenswijsheden erin verwerkt, de bewustzijnsserie Play your Colours, het anti-pestprogramma, het grensoverschrijdend-gedragsprogramma en nog veel meer …

Anti-pestprogramma

Animatieserie

Grensoverschrijdend gedrag programma

Deze programma's zullen ervoor zorgen dat we steeds meer vanuit preventie gaan werken. Waardoor emotionele en psychische problematieken bij kinderen afnemen.

De nieuwe generatie krijgt hiermee enorm rijke sleutels in handen om het leven te gaan leven in plaats van te overleven. Ze leren zichzelf en de ander te begrijpen, maar zeker ook het leven. Eveneens zullen we veel aandacht besteden aan hoe om te gaan met "lastige" emoties, zodat de regie in eigen handen blijft en keuzes gemaakt kunnen worden vanuit verbinding met eigen waarden en het hart.

Help je ons mee om dit prachtige project de wereld in te sturen?

Dankzij jouw steun zullen vele kinderen gehoord en gezien worden in hun zoektocht naar zichzelf om zo hun ware missie te ontdekken en de kleuren van hun pure hart te bevrijden.

De kleine lettertjes

De Colours of our heart foundation stichting (roepnaam: Colours of our heart foundation) heeft haar zetel in Utrecht.

Het doel van de stichting is: het creëren van een veilige en liefdevolle plek voor kinderen. Het bieden van ondersteuning, begeleiding en richting om een volwaardig leven vanuit een stevig fundament neer te zetten, waarop ze hun eigen leven vanuit kracht, liefde en zelfvertrouwen kunnen opbouwen naast een ander. Het preventief te gaan werken om deze materie al op jonge leeftijd aan te bieden. Maatschappelijke en psychische problematieken aanpakken.

De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. We beheren onze financiën zorgvuldig rapporteren daar transparant over. Duurzaamheid is van essentieel belang, en we streven continu naar groei en effectiviteit om onze doelen te bereiken.

Het bestuur van Stichting Colours of Our Heart bestaat uit vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten voor de stichting. Er wordt geen bezoldiging of onkostenvergoeding toegekend aan de bestuursleden.

Contactgegevens
Hei en boeicopseweg 7, 4126 RD Hei en Boeicop
welkom@wilgazibel.nl
Voorzitter: Wilga Zibel, directeur wilgazibel.nl en ontwikkelaar van het gedachtengoed Colours of our heart.

KvK nummer: 91110238
ANBI registratienummer:
RSIN nummer: 865554353

Bankrekeningnummer:

Lees hier het beleidsplan