Stichting Colours of our Heart

Ontdek hoe je kinderen kunt begeleiden naar emotionele intelligentie.

Het gedachtengoed Colours of our Heart is wat Wilga zelf erg nodig had als kind, maar zeker ook als volwassene.

Al meer dan 22 jaar begeleidt en ondersteunt zij als coach, trainster en mens veel volwassenen en kinderen om te ontdekken hoe ze kunnen leven vanuit hun eigenwaarden, zelfliefde en talenten.

Met deze stichting met dezelfde naam, willen we alle kinderen bereiken.

Vanuit het gedachtegoed geven we jou een schat aan materialen en hulpmiddelen in handen, die we hebben gecreëerd om JOU als leerkracht, hulpverlener en ouder te ondersteunen bij het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Video afspelen

Speciaal voor kinderen

Er zijn zoveel (innerlijke) kinderen die kampen met psychische en/of emotionele problematieken, omdat ze niet weten hoe met hun “lastige” emoties om te gaan en het leven als onveilig ervaren.

De wachtlijsten bij hulpverlenersorganisaties zijn soms maanden. Dat hoeft echt niet zo te zijn als we onze kinderen op jonge leeftijd meenemen in het ontdekken wie ze zijn en hoe ze met zichzelf en het leven kunnen leren omgaan.

Alles wat ik in huis heb aan kennis, kunde, maar vooral mijn hart, heb ik uitgewerkt in prachtig materiaal met een daarbij kort programma, zodat het doorgegeven kan worden aan de kinderen waar je mee woont of werkt.

Wilga Zibel is de grondlegger van het Colours of our Heart gedachtegoed.

Met boeken, lezingen, programma’s, materialen, de app en deze website nodigt ze je uit om emoties te zien en ervaren als wegwijzers naar je authentieke kracht, zelfacceptatie, zelfvertrouwen, zelfliefde en talenten.

Ze nodigt je uit voor een reis naar een leven van vrijheid!

Meer lezen

Colours of Change is de app die jouw verandering begeleidt.

Hier vind je een schat aan audiofragmenten, video’s, oefeningen, meditaties, inspirerende teksten en podcasts om je te helpen de gewenste verandering te realiseren.

De app komt in het najaar van 2024 beschikbaar.

Meer lezen

Spiegelboom is het programma voor scholen en hulpverleners.

Het biedt jou als professional een schatkist vol praktische spellen, workshops en materialen om kinderen te begeleiden in sociaal-emotionele intelligentie en het opbouwen van sterke, respectvolle relaties met zichzelf en anderen.

Meer lezen

Waarom?

• Omdat ik van kinderen hou en ze alles gun!
• Omdat ik kinderen gun om te weten waar emoties echt voor dienen, zodat ze de verbinding met hun waarde blijven behouden en niet verdwaald raken.
• Omdat ik kinderen gun vrij te zijn van psychische en emotionele problematieken!
• Omdat ik kinderen gun dat ze voelen hoe welkom en waardevol ze zijn en beseffen dat ze uniek mogen blijven om samen die WIJ samenleving te kunnen creëren.
• Omdat ik kinderen gun dat ze vanuit hun zelfvertrouwen hun grenzen durven en kunnen aangeven vanuit Zelfliefde.
• Omdat ik kinderen gun dat ze zichzelf niet verdoven zichzelf niet verdoven met verslavingen.
• Omdat ik kinderen een vrij leven gun. Een leven waarin ze kind kunnen zijn. Een leven waarin ze alles aangereikt krijgen om te worden wie ze werkelijk zijn.
• Omdat ik kinderen een leven vol liefde, mogelijkheden en potentieel gun.
• Omdat ik kinderen de ervaring gun hoe mooi en bijzonder het leven is en kan zijn!
• Omdat ik kinderen gun hun talenten te mogen ontdekken en deze met de wereld te kunnen delen in plaats van te overleven in een leven dat niet bij hen past.

Wij leren kinderen hun emoties begrijpen

Met de Colours of our Heart Foundation geven we kinderen de tools om een stevig fundament te leggen voor een volwaardig leven. We leren hen hoe ze vanuit kracht, liefde en zelfvertrouwen kunnen navigeren, samen met anderen. Onze visie reikt verder dan individuen; we streven naar een samenleving van ‘WIJ’, waar iedereen er toe doet, ongeacht achtergrond of omstandigheden.

Een veilige en liefdevolle omgeving voor zoveel mogelijk kinderen, met als doel hen een oprechte kans op een kansrijke toekomst te bieden. Onze focus ligt op preventie, waarbij we diverse materialen en programma’s ontwikkelen om jonge kinderen te ondersteunen bij het begrijpen van hun emoties en er mee leren om te gaan. (emotionele intelligentie).

Hierdoor streven we ernaar dat zij op een dieper niveau verbonden blijven met hun ware essentie. Met ons project zullen psychische en emotionele problematieken afnemen waardoor we met elkaar een samenleving creëren vanuit meer respect en liefdevolle verbindingen.

Het besef en het ervaren dat ze volwaardig zijn als mens en vooral uniek mogen zijn en blijven, zal voor een stevig fundament zorgen waarop ze hun leven kunnen bouwen vanuit zelfacceptatie, zelfvertrouwen en authentieke kracht. Waardoor talenten zichtbaar gaan zijn en neergezet kunnen worden.

Voor jou als ouder

Als je op zoek bent naar ondersteunend materiaal om je kind te helpen emoties te begrijpen en ermee om te gaan. Zodat het in verbinding blijft met zijn waarde en zijn oorsprong en het leven met meer zelfvertrouwen en authenticiteit ervaart.

Voor professionals

Als je het verschil wil maken in het leven van kinderen en hen een schatkist wilt aanreiken om hun emotionele intelligentie te helpen ontwikkelen, biedt dit programma alle benodigde hulpmiddelen voor de begeleiding van kinderen.

Hiermee geef je hen het grootste cadeau: het gevoel dat ze er echt toe doen. Daarnaast bied je hen de sleutels om hun zelfvertrouwen te versterken en in hun eigen talenten te geloven, waardoor ze emotioneel veerkrachtig worden en een stevig fundament ervaren voor de toekomst.

Dit programma kan naast andere sociaal-emotionele programma’s worden gebruikt. Het dient als fundament dat je huidige programma completer en rijker maakt door deze aanvulling.

Waarom de Spiegelboom training?

Kinderen leren schoenveters strikken, Engels en rekenen, maar wie leert hen omgaan met emoties? Onvoldoende emotionele vaardigheden kunnen leiden tot mentale, psychische en gedragsproblemen. Dit is te voorkomen door kinderen te leren dat emoties niet eng zijn en elk gevoel een verhaal heeft. Door emoties te begrijpen en te accepteren, ontdekken kinderen wie ze zijn, wat ze nodig hebben en hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. Dit vermindert psychische problemen aanzienlijk.

Elk kind wil gezien en gehoord worden voor wie het werkelijk is. Daarom richten we ons op het ontwikkelen van emotionele intelligentie, wat zorgt voor meer balans.
Veel kinderen kampen met psychische en emotionele problemen omdat ze niet weten hoe ze met hun “moeilijke” emoties moeten omgaan en het leven als onveilig ervaren. De wachtlijsten bij hulpverleners zijn soms maandenlang. Dit is niet nodig als we kinderen op jonge leeftijd leren wie ze zijn en hoe ze met hun emoties en het leven kunnen omgaan.

Met 24 jaar ervaring en passie heb ik de Spiegelboom Training ontwikkeld. Dit programma biedt prachtig materiaal en een kort, effectief curriculum dat professionals kunnen gebruiken om kinderen te begeleiden en hen de tools te geven voor een emotioneel veerkrachtig leven.

Dit project wordt aangeboden vanuit onze stichting, Colours of our Heart Foundation. Onze focus ligt op het creëren van een samenleving waarin zorg en compassie centraal staan, zodat elk kind zich geliefd en gewaardeerd voelt.

Bevrijd de kleuren van je hart
en leef het leven waar je voor
bedoeld bent

Wilga Zibel

onze missie

Onze missie is een veilige en liefdevolle omgeving creëren voor kinderen. We begrijpen dat veel maatschappelijke problemen, zoals pestgedrag, discriminatie en concurrentie, voortkomen uit een gebrek aan eigenwaarde en zelfliefde. Daarom is het onze ambitie om kinderen te helpen emoties niet te vermijden, maar te begrijpen en te omarmen. Door hen de nodige vaardigheden aan te leren om met emoties om te gaan, streven we ernaar psychische problemen te verminderen.

onze visie

Onze visie is simpel: een wereld waar kinderen zich gewaardeerd voelen voor wie ze zijn en waar ze zich altijd welkom voelen. We streven naar een samenleving waarin verbinding, gelijkwaardigheid en begrip voor elkaar centraal staan. Ons doel is dat kinderen zichzelf en anderen begrijpen, terwijl angst voor het leven afneemt. Het leven zou geen strijd moeten zijn, maar een avontuur vol respect en liefdevolle verbindingen.

kernwaarden

Gelijkwaardigheid
 Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, verdienen gelijke kansen.

Liefde en zelfvertrouwen
We ondersteunen kinderen bij het cultiveren van zelfliefde en het opbouwen van zelfvertrouwen.

Emotionele intelligentie
We moedigen het begrip van emoties aan en leren kinderen hoe ze ermee kunnen omgaan.

Preventie
We focussen op preventieve maatregelen om emotionele en psychische uitdagingen bij kinderen te verminderen.

Liefdevolle verbinding
We streven naar een samenleving waarin liefdevolle verbindingen tussen mensen centraal staan.

onze droom

We willen vanuit de stichting moeder(t)huizen creëren.
Veilige huizen in landen waar kinderen aan hun lot overgelaten worden. Deze moeder(te)huizen dienen als een plek waar deze kinderen kunnen opgroeien in een gezonde omgeving en waar ze de ondersteuning, warmte, liefde en begeleiding krijgen die ze nodig hebben om hun volledige potentiële te bereiken.

Dat betekent dat een school of organisatie die het spiegelboom traject aankoopt meteen via onze stichting mede creëert om deze moederthuizen te realiseren. Zo zorgen we voor elkaar wereldwijd!

Hoe het voor anderen voelt

“Hoe vertel ik nu in een paar zinnen wat Colours of our Heart gebracht heeft. Misschien is het wel in 1 woord te zeggen: JEZELF! Vooral ook in het midden in het leven staan, het leven met beide handen opnemen en er doorgaan! Ontdekken wat je kunt doen om écht te leven en dat is niet altijd gemakkelijk maar wel zo heerlijk vol leven en meer proeven wat het echt kan zijn en daar dan ook meer en meer in geloven! Dankbaarder worden, vrijer worden, stralender, echter!”

Marleen
Jeugdbegeleidster

“Wilga, ik wil jou nog eens extra bedanken. Voor alles. Voor jouw gedachtengoed, voor wie jij bent, die mooie, mooie engel op aarde. Jouw energie en wat alles van Colours of our Heart Path mij en mijn gezin gebracht heeft en nu nog steeds brengt via de academie. Je krijgt duidelijke handvatten aangereikt waar je steeds elke keer opnieuw mee aan de slag kan. Nu doorzie en doorvoel ik alles, waardoor ik veel dichterbij mezelf kan blijven in mijn eigen waarden. Mijn eigen rol zie en de rol van anderen.”

 Nele

“Voor mij als moeder was het fijn om te zien dat er eindelijk iemand was die haar echt begreep, ze leerde dat ze mag zijn wie ze is, dat ze goed is zoals ze is. Het gaf haar meer zelfvertrouwen. Ik als moeder/eigen persoon leerde dat ook, mijn onzekerheden werden besproken en dat maakte mij sterker, ook in de opvoeding. Je voelt je begrepen en gehoord! Het gaf mij innerlijke rust.”

Nicole
moeder van Sena

In het nieuws

Ik ben Nathalie, 50 jaar en een alleenstaande mama van een flinke 13-jarige zoon.

Mijn leven is niet altijd even gemakkelijk geweest. Ik heb veel prachtige perioden gekend maar ook enorm veel diepe dalen ervaren.

Daardoor ben ik ook een vechter geworden, iemand die ondanks de uitdagingen of de diepten toch zal blijven vertrouwen dat het weer goed komt. Dus emotionele uitdagingen zijn niet vreemd voor mij.

Net door deze uitdagingen voel ik de nood om mij te verbinden aan zo’n prachtig hartsgedragen project. Een project waarin elk kind/volwassene de kans krijgt om te groeien binnen zichzelf. Het gevoel mag ervaren om van waarde te zijn en te voelen dat echte liefde en zelfliefde bestaat.

Iedereen verdient deze kans op aarde om thuis te komen in z’n eigen hart.

Er wordt zoveel aandacht besteed aan intelligentie en leren maar het is tijd dat er ruimte en mogelijkheden gecreëerd worden zodat de kinderen al vanaf jonge leeftijd mogen leren omgaan met emoties. Dat ze leren begrijpen en voelen wat ze nodig hebben.

Ik verbind mij dan ook met heel mijn hart aan dit prachtige project en hoop oprecht dat we met z’n allen de hemel op aarde mogen creëren.

Ik ben dan ook enorm dankbaar dat Wilga Zibel met kennis, kunde en haar pure hart, het talent en vooral ook het doorzettingsvermogen heeft, om voor deze noodzakelijke missie te blijven gaan.

Ik hoop dan ook dat mijn ondersteuning een effect mag hebben op het bereiken van haar grootste droom.

Een wereld creëren waar elk kind de liefde en warmte mag ontvangen vanuit pure onvoorwaardelijke liefde en een diep authentiek respect. Ook voor kinderen die geen thuis hebben, de oprichting van kinder(te)huizen met dit gedachtengoed als fundament.

Liefdevolle groet

Nathalie